Sosyal Fobi Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12686721

Keywords:

Social Phobia, Cognitive Behavioral Therapy, Cognitive Behavioral Techniques

Abstract

In this case report, a 23-year-old female client with social phobia symptoms according to DSM-5 diagnostic criteria was treated with cognitive behavioural therapy. The client stated that she had been exhibiting social phobic behaviours for many years and that her life was going in a negative direction due to systematic avoidance behaviours. Although she applied many methods that she thought were logical and functional, she emphasised that she exhibited these avoidance and isolation behaviours and that these behaviours affected her life in a bad way. The client, who realised that these methods did not contribute to the healing process, started the therapy voluntarily without anyone's guidance, with the desire to achieve success on her own,  because she felt very lonely and there was no one who understood and listened to her, but she was not completely sure that some of her thoughts and behaviours were exaggerated reactions, for which the client was first given comprehensive information about the disease and psychoeducation was provided.  In this way, interventions and therapy approaches to social phobia disorder with Cognitive Behavioural Therapy will contribute to the literature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahi. S. & Yurtseven. C. S (2022). Sosyal fobide bilişsel davranışçı terapi tedavi ve teknikleri: bir olgu sunumu. Akademik Sosyal Araştırmalar, 132, 326-346.

Akkoyunlu, S. & Türkçapar, M. H (2012). Bir teknik: kanıt inceleme. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar,1,184-190.

Altınışık, B. ve Hacıömeroğlu, A. B. (2022). Sosyal kaygı bozukluğunun bilişsel davranışçı terapi açısından değerlendirilmesi. Bilişsel davranışçı psikoterapi ve araştırmalar dergisi, 11(3), 274-284

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı (5. baskı). Türk Psikiyatri Derneği Yayınları.

Dilbaz, N. (1997). Sosyal Fobi. Klinik Psikiyatri, 1.18-24.

Doğan, T. & Okumuşoğlu, S. (2022). Toplumsal kaygı bozukluğu olan yetişkin bireylerde bilişsel davranışçı grup terapilerinin etkililiği: bir sistematik gözden geçirme. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 19-38

Erdemir, M (2021). İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinde özyeterlilik ve strese yatkınlık düzeylerinin sosyal fobiyi yordamadaki rolü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul.

Halkacıoğlu, T. (2019). Sosyal fobi belirtileri ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Özgen, A. & Birsöz, S. (2000) Sosyal anksiyete bozukluğunun farmakolojik tedavisi. Klinik Psikiyatri,2,22-26.

Öztürkçe, M. (2021). Üniversite öğrencilerinin sosyal fobisi ile sosyal medya kullanımının olumsuz değerlendirilme korkusu bakımından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.

Sungur. M.Z. (2000). Bilişsel davranışçı yaklaşımlar ve sosyal fobi. Klinik Psikiyatri,7,27-32.

Türkçapar, H. (1999). Sosyal fobinin psikolojik kuramı. Klinik Psikiyatri,2, 247-253

Yalçın M. & Sütcü S. (2016) Yetişkinlerde sosyal fobinin tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin etkililiği: sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,8(1), 61-78

Published

2024-06-25

How to Cite

Sarıcalı, N. ., & Karaaziz, M. . (2024). Sosyal Fobi Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 11(38), 40–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.12686721

Issue

Section

Articles