Concept of Limitations In Tax Law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12700191

Keywords:

Statute of limitations, tax law, assessment statute of limitations, collection statute of limitations, Tax Procedure Law

Abstract

The concept of statute of limitations is an institution that should be seen as an important concept of legal science. As a matter of fact, the concept of statute of limitations has valuable consequences in practice, as it causes the loss of a right or helps to get rid of a burden. The main reason for the existence of the concept of statute of limitations, which has an important place in tax law, is the public interest, and it also contributes to reducing the workload of judicial bodies by carrying out taxation transactions more effectively. In tax law, statute of limitations is evaluated under four main headings: assessment statute of limitations, collection statute of limitations, correction statute of limitations and penalty statute of limitations. While the assessment limitation is based on the time period for assessing the tax and notifying it to the taxpayer, the collection limitation period takes into account the time period for collecting the tax. Relevant actions must be taken within the five-year period determined for both statutes of limitations. While the time limit for correcting errors made regarding taxation transactions within a certain period of time is referred to as the correction statute of limitations, the time limit for tax misdemeanors and crimes is generally explained by the concept of criminal statute of limitations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ağarı, M. (2023). Zaman Kavramı: Nedir-Ne Değildir?. Karabük Türkoloji Dergisi, 6(1): 123-148.

Akdoğan, A. (2023). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Akpınar, H. (2019). Türk Vergi Hukukunda Zamanaşımı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Batı, M. (2022). Maliye Yapıyor, Danıştay "Olmaz" Diyor; Zamanaşımını Kes(mey)en Ödeme Sorunu. https://lebibyalkin.com.tr/haber/maliye-yapiyor-danistay-olmaz-diyor-zamanasimini-kesmeyen-odeme-sorunu, (Erişim tarihi 22.04.2024).

Batı, M. (2023). Vergi Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bayraktar, İ. K. (2015). Vergi Hukukunda Zamanaşımı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Can, H. (2015). Türk Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı. Vergi Sorunları Dergisi, 318: 113-125.

Coşkun Karadağ, N. (2012). Zamanaşımı Sürelerine Etkisi Açısından “Mücbir Sebepler” ve “Ödeme”ye Eleştirel Bakış. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(3): 1017-1055.

Çakır, M. (2013). Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1): 207-228.

Doğan, M., Şahan, G. ve Atamulu, İ. (2023). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Furtun, İ. H. (2014). Vergi Hukukunda Bir Zamanaşımı Türü Olarak Vergi Ceza Zamanaşımına Dair Bir İnceleme. Vergi Sorunları Dergisi, 311: 55-60.

Kalenderoğlu, M. (2017). Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi. Ankara: Agon Bilgi Akademisi.

Kaneti, S., Ekmekci, E., Güneş, G. ve Kaşıkçı, M. (2019). Vergi Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Karadaş, N. (2015). Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu. Folklor/Edebiyat Dergisi, 21(83): 325-341.

Kayar, İ. (2019). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler/Özel Borç İlişkileri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Koca, M. ve Üzülmez, İ. (2023). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Korkut, M. S. (2021). Türk Borçlar Kanunu’nun 158. Maddesinin Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1): 111-134.

Nas, A. (2011). Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60(2): 309-330.

Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2018). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Öz, E. ve Eşgünoğlu, M. (2014). İdari ve Adli Uygulamalarda Zamanaşımı Uygulaması: Özellik Arz Eden Haller. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3: 57-84.

Özgenç, İ. (2023). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2022). Vergi Hukuku Genel Hükümler. Bursa: Ekin Yayınevi.

Taşkan, Y. Z. (2018). Vergi Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi.

Ünlütepe, M. (2021). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2024-06-25

How to Cite

Ergür, O. K. (2024). Concept of Limitations In Tax Law. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 11(38), 102–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.12700191

Issue

Section

Articles