Company Valuation Using Market Multipliers: An Application Example in the Tourism Sector

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12704935

Keywords:

Valuation, Company Valuation Approaches, Market Multipliers

Abstract

Company valuation is based on the future rather than the present in terms of time. From this perspective, the main goal is to maximize the company value for shareholders. The main purpose of company valuation is to value the relevant company on the basis of assets or income. Company valuation, which has become increasingly important since the early 1980s, is frequently used especially in areas such as mergers, acquisitions, divisions, public offerings and privatizations. There are different valuation methods in company valuation, and the aim here is to reveal the true value of the company. However, since company valuation approaches differ, many methods are used together when calculating company value in practice. In the study, using the market multipliers method, the average of the market multipliers of companies operating in the same sector and registered in Borsa Istanbul was taken and the value of a sample hotel that was not open to the public was determined. The value of the sample hotel subject to the study was calculated in 2022 as approximately 273.491.134 TL using the market multipliers method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alkan, G. ve Demirelli, E. (2007). Türkiye’de Kullanılan Bazı Şirket Değerleme Yöntemleri ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 27-39.

Aypek, N. ve Üzgün, Y. O. (2022). Veri Zarflama Analizi ile Firma Değerleme Yaklaşımı Borsa İstanbul Gıda Sektörü Örneği, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 1-19.

Ban, Ü. ve Tuna, M. Konaklama İşletmelerine Özgü Firma Değerleme Yöntemleri ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, İktisat işletme ve Finans,18 (209), 92-107.

Bilir, H. ve Kulalı, İ. (2014). İndirgenmiş Nakit Akış ve Göreceli Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 39-55.

Çetiner, M., Özöğüt, A. ve Kendir, H. (2018). İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemleri ile Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği, Journal Of İnstitute Of Economic Development And Social Researches, 4 (9), 346-356.

Ede, S. (2016). Şirket Değerleme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Ekici, H. (2019). Şirket Değerlemesinde Karşılaşılan Özel Durumların Analizi, Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Elmas, B. Yılmaz, H. ve Yalçın, S. (2017). Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yönteminin Kullanımı: BIST Bilişim Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(5), 1221-1238.

Eren, M. ve Çukacı, Y. (2019). Türkiye'deki Futbol Kulüplerinin Halka Arzında Değerleme Süreçleri: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 10(2), 90-122.

Gorbon, M. (2012). Şirket Değerleme Yöntemleri, TUYİD, 13 Nisan 2012.

Gözen, M. (2017). Şirket Değerlemesi İçin Fuzzy Küme Teorisine Dayalı Bir Öneri, Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 4 (10), 388-399.

Gözen, M. (2019). Şirket Değerlemesine Kurumsal Açıdan Genel Bir Bakış, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 5(2), 198-219.

Güler, H. (2010). Şirket Değerleme Yöntemleri ve Halka Arz Fiyatının Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Gümüş, U. ve Alkan, D. (2019). Firma Değerlemesi Yöntemlerinden FCFE, FCFF ve Piyasa Değeri ile Borsa İstanbul 100 Endeksi İnşaat-Bayındırlık Sektöründe Bir İnceleme, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi,2 (6), 382-397.

Gündoğmuş, M. ve Öztanır, İ. (2021). Şirket Değerlemesinde Teorik Çerçeve Türkiye’de Yapılan Şirket Değerleme Çalışmalarının Analizi, 309-323

Hatipoğlu, M. ve Yener, E. (2013). Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 7-29.

Irmak, F., ve Şahin, E. (2024). Firma Değerinin Belirlenmesinde Teknik ve Sektörel Farklılaşma: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (ICAFR Özel Sayısı), 76-92.

Karakoca, A. (2011). Farklı Değerleme Yöntemleri ile Firma Değerlemesi ve İMKB Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Kızıltepe, M. (2012). Futbol Kulüpleri İçin Değerleme Çerçevesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 77-88.

Küçükaraba, M. (2012). Firma Değerlemesi ve Bir İMKB Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Masun, M. (2017). Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Otelcilik İşletmesi Örneği, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 213-222.

Olabode, A. Festus, A. (2023). Assets Valuation, Mergers and Acquisitions of Business Organisations in Nigeria, Stratford Peer Reviewed Journals and Book Publishing Journal of Finance and Accounting, 7(1), 60-75.

Öztürk, H. (2008). Yatırım Bankacılığında Şirket Değerleme Yöntemlerine Genel Bir Bakış ve Şirketlerin Piyasa Değerlerini Arttırmalarına Yönelik İMKB Hisse Senetleri Piyasası İçin Ampirik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Doktora Tezi.

Perek, A. (2007). Şirket Birleşmelerinin Bir Parçası Olarak Elde Edilen ve Aktifleştirilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve İngiltere Tecrübesi, Muhasebe Denetime Bakış, Eylül, 97-112.

Şahin, M. (2017). Şirket Değerleme Yaklaşımları ve Borsa İstanbul'da İletişim Endeksinde Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Toraman, C. ve Korpi, M. (2015). Firma Değerinin Piyasa Çarpanları ile Tahmin Edilmesi: BIST Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayii Sektöründe Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, 41-56.

Unvan, Y. (2019). Firma Değerleme Yaklaşımları ve Türk Hava Yolları Üzerine Bir Uygulama, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 930-944.

Ünal Güner, P., Ünal, S.N., (2023). An artificial neural network based method for company valuation. Journal of Business, Economics and Finance (JBEF), 12(2), 91-101.

Ünlü,S. (2008). Firma Değerlemesi ve Alternatif Değerleme Yaklaşımları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Vergili, G. ve Çonkar, K. (2020). Regresyon Yöntemiyle Firma Değerlemesi: Twitter Uygulaması,Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(1), 44-54.

Yalçın, H. (2022). 2020-2021 Döneminde BIST’de İlk Halka Arz Edilen Şirketlerin Değer Tespitinde Piyasa Yaklaşımının Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma, Maliye ve Finans Yazıları, 36 (118), 178-198.

Yelgen, E. ve Okutmuş, E. (2019). Ekonomik Katma Değer Yönetimi ile Şirket Değeri Belirleme, The Journal of Academic Social Science Studies, 74, 441-454.

https://www.google.com/search?q=de%C4%9Fer+ne+demek&oq=de%C4%9Fer+ne+deme&aqs=chrome.0.0i512l2j69i57j0i512l6.518505867j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Erişi Tarihi, 07.08.2023)

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/default.aspx (Erişim Tarihi,08.08.2023)

https://www.halkyatirim.com.tr/ (Erişim Tarihi, 08.08.2023).

Published

2024-06-25

How to Cite

Aslan, T. (2024). Company Valuation Using Market Multipliers: An Application Example in the Tourism Sector. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 11(38), 132–145. https://doi.org/10.5281/zenodo.12704935

Issue

Section

Articles