Schooling Activities in and Around Izmir in the First Years of the Republic (1923-1928)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10030066

Keywords:

History of Education, Education of İzmir and Its Surroundings, Schooling Rates

Abstract

The modernization efforts in education, which started with the Tanzimat, were interrupted due to financial inadequacies, the scarcity of trained education staff and the world war. Immediately after the First World War, invasions began in Anatolia with the Armistice of Mudros. İzmir and its surroundings, which became the symbol of the National Struggle period, had a special importance in terms of setting an example for other provinces with the developments in the field of education. The schooling rates in Izmir and its surroundings in the first 5 years of the Republic, covering the years 1923-1928, constitute the subject of our study. The number and rates of primary schools, secondary schools, high schools, teacher schools, vocational and technical education schools in İzmir and its surroundings have been tried to express the distance covered in the name of schooling. The occupation of İzmir and its surroundings during the years of national struggle, which prepared the foundation of the period that constitutes our study subject, caused great destruction in education as in every field. With the victory of the National Struggle and the proclamation of the Republic, the educational legacy inherited from the Ottoman Empire was tried to be modernized and developed. Between 1923-1928, existing institutions were repaired, new educational institutions were opened and teacher assignments were realized. Great effort was made to spread primary, secondary, high school and teacher schools throughout the region, where formal education was given great importance. Realizing national and central education has become an education policy. It is possible to see the products of the education policies and education investments implemented in Izmir and its surroundings with the effort made between the years 1923-1928, on the Educational Map of the 1931-1932 Education Year in the archive. In the five-year period between 1923-1928, the educational activities and schooling rates of İzmir and its surroundings were given and the point reached was tried to be determined. While the study was conducted, the data of the Republic Archive, Statistics magazines and copyrighted works were examined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyüz Y. (2016). ‘Türk Eğitim Tarihi’, Pegem Yayıncılık.

Dağlı R. Ç. (2003). ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Talim ve Terbiye Kurulunun Türk Eğitimindeki Rolü ve Etkileri Formu (16 Mart 2007)’. Kültür Üniversitesi Yayınları. İstanbul. s. 165-169;

Demirel, F. (2012). ‘Osmanlı Eğitim Sisteminin Modernleşmesi sürecinde Hiyerarşi’, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), Bursa: Uludağ Üniversitesi yayınları.

Ergün M. (1982). ‘Atatürk Devri Türk Eğitimi’, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Ergin O. (1977), ‘Türkiye Maarif Tarihi’, cilt:1, s. 464.

Güzel A. (1987). ‘İlk Heyet-i İlmiye çalışmaları, Alınan Kararlar ve Dini Tedrisat’, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Dergisi. 4. S. 337-356;

K. Vural M. (2013). ‘Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Eğitim’. İzmir Kent Ansiklopedisi. İzmir. S.224, 228, 233.

Kurtdaş M. Ç. (2019). ‘Osmanlı Modernleşme Sürecinde Aydınlar ve Brokrasinin Rolü’, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29(1). S.399-411.

Kuşçi A. (2021). ‘Türk Eğitim Tarihi (1923-1950)’. İksad Yayınevi. Ankara. s.45.

‘Maarifle İlgili Kanunlar I’, (1940), T.C. Maarif Vekilliği, Maarif Matbaası: İstanbul. s. 14-15.

Somel S. A. (2009). ‘Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi’, İletişim Yayınları. İstanbul. s. 11.

Şahin M.ve Tokdemir A. (2011). ‘II. Meşrutiyet Döneminde Eğitimde yaşanan gelişmeler’. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:9-4. (S.853).

Öz A. (2014). ‘Heyet-i İlmiye Toplantıları ve Milli Eğitim Şuralarında Dini Eğitim’. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Dergisi. Cilt: XVI. Sayı: 29.

Öztürk V. (1990). ‘Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Şuralarında Din eğitimi ve Öğretimi ile ilgili Alınan Kararlar ve Değerlendirilmesi’. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Şimşek Özel H. (2018). ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir’de Eğitim Yapıları’. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara. s. V-389.

Tutsak S. (2015).’ İşgalden Kurtuluşa İzmir’de Eğitim (1919-1933)’. Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. s. 339.

Tutsak S. (2002). İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950). T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları. 2892. Ankara. s. 258.

Yavaş C. (2003). ‘Heyet-i İlmiye ve Milli Eğitim Şuralarında Din Eğitimi’. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

DİĞER KAYNAKLAR

CBA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Bakanlar Kurulu Kararları (BKK), 5360.

CBA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Muamelat Genel Müdürlüğü 030.10.0.0/24.138.7.

CBA. Fon Kodu: 30/56/17-20/07/1932.

CBA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Muamelat Genel Müdürlüğü (30-10-0-0). 142/17/3. Ek: 39.

CBA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 18.04.1939.030.01/90.559.2.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1989). Cilt:1 Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Maarif 1937-1938 İstatistiği, Başvekalet Umumi Direktörlüğü, Suhulet Basımevi, İstanbul 1939.

Published

2023-10-21

How to Cite

Derin, S. Y. . (2023). Schooling Activities in and Around Izmir in the First Years of the Republic (1923-1928). EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(34), 74–85. https://doi.org/10.5281/zenodo.10030066

Issue

Section

Articles