In the Context of Women - Themed Films in Turkish Cinema History of Cinema Cen Sorship

Authors

  • Nazire Karaduman Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7942119

Keywords:

Women Themed Films in Turkish Cinema, Censorship, Turkish Cinema

Abstract

This study focuses on the History of Cinema Censorship in the Context of Women-Themed Films in Turkish Cinema. In the study, sometimes in the context of women-themed films in Turkish Cinema; The conceptual perception of women, the relationship between censorship and the theme of women and the general sanction of censorship in Turkish Cinema are examined. The study primarily focuses on the definition of censorship and approaches to censorship in the context of women-themed films. In the study, the subject is discussed in detail by making a literature review. In addition, quantitative researches, which are important for a deep sectoral analysis of the subject, are carried out. The results and evaluations of this study are also presented in detail in line with the findings and hypotheses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ataman, B. (2009). Türkiye'de İlk Basın Yasakları ve Abdülhamid Sansürü. Marmara İletişim Dergisi, 14(14), 21-49.

Baydemir, S.Ö.V.A. (2005). Türk sinemasının gelişimi (1895-1939). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 113-135.

Çelik, M. (2013). Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye ve Şıpsevdi Romanlarında Yanlış Batılılaşma. Türkiyat Mecmuası, 23(1), 27-36.

Dorsay, A. (1989). Sinemamızın Umut Yılları: 1970- 80 Arası Türk Sineması. İstanbul: İnkılâp. Yüksek Lisans Tezi. T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul

Dorsay, A. (2000). Sinema ve Kadın. İstanbul : Remzi Kitabevi.

Erkılıç, H. (2008). Sinema Politikaları Çerçevesinde Filmlere Sağlanan Devlet Desteği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, 0(33): 1-15

Emin, B. ve Kayalı. (2003). K. Halit Refiğ Sinemasında Kadın.

Erksan, Metin (1990), Anayasa Güvencesi ve Sinema, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Temmuz 1990.

Evren, B. (1999). Bizim yıldızlarımız: Kadın oyuncular. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Gök, B. E. (2019). 1970-1980 Türk sinemasındaki kadın Temsilinin Toplumsal Rol bağlamında İncelenmesi, Doctoral dissertation, Marmara Universitesi SBE, İstanbul

Güçhan, G. (1992). Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, Ankara: İmge Kitabevi.

Güçhan, G. (1993). Sinema-toplum ilişkileri. Kurgu, 12(2), 49-69.

Gülçur, Â. S. (2020). Türk Sinemasında Yeşilçam Dönemi.

Gürkan, H. ve Rengin, O. (2016). Türkiye Sinemasında Lezbiyen Stereotipinin Temsili. Erciyes İletişim Dergisi, 4(4), 30-46.

Harmancı, A. (2020). Sabahattin Ali Sinemasından Yansıyanlar. Nu, S. ve Sahibi, İ. (2020). Sinema ve Edebiyat dergisi: 28(28):9-22

Hıdıroğlu, Ö. Ü. İ. (2019). Türkiye’de Sinema Politikaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları

Karahanoğlu, I. (2007). 1950-1970 Yılları Arasında Türk Sinemasının Genel Özelliklerinin Oluşmasını Sağlayan Toplumsal, Ekonomik, Siyasi Kültürel Etkenler ve Bunların Türk Sinema Tarihindeki Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Lüleci, Y. (2020). Sinema İlişkileri. Türkiye’de Sinema Çalışmaları I,18(36): 495-528

Onaran, A. Ş. (1996). Türk Sinemasının Bu günü ve Yarını. S. M. Dinçer içinde, Türk Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Ankara: Doruk Yayınları.

Öngören, M. T. (1982). Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü. Ankara: Dayanışma Yayınları.

Öz, H. K. (2018). Cumhuriyet dönemi Türk sinemasında kadın temsili. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,1(62): 143-180

Özal, B. Ç. (2019). Sanatçıların Bakış Açılarıyla İktidar Ekseninde Baskı ve Sansür. Akdeniz Sanat, 13 (24), 113-122.

Özdemir, S. Beyaz Perdede Sansür Kuşağı.

https://dergipark.org.tr/en/pub/akdenizsanat/issue/47178/594104(07.03.2023)

Sevim, S. ve Sevim, B. A. (2021). Saçma Olan Aşkımızmış: Arabesk ve Değişen Seyirci Psikolojisi. Etkileşim, (8), 132-159.

Sevinç, Z. (2014). 2000 Sonrası yeni Türk sineması üzerine yapısal bir inceleme.

Sırmalı, Ş. (1952, 8 Kasım). Türk Filmciliğini Kalkındırmak için Sansür Sistemimiz Değiştirilmelidir. Vatan

Sinematik Yaklaşım, İki Gemi Yanyana Filmi, Erişim Tarihi: 1 Şubat 2023,

https://sinematikyesilcam.com/2012/11/iki-gemi-yan-yana-sosyal-ve-cinsel-muallaklar/)

Sinematik Yaklaşım, İki Gemi Yanyana Filmi, Erişim Tarihi: 26 Ocak 2023

https://sinematikyesilcam.com/2012/11/iki-gemi-yan-yana-sosyal-ve-cinsel-muallaklar/

Sönmez, P. ve Serarslan, M. (2010). Türk Sinemasında Sansür ve Metin Erksan Örneği.

Tikveş, Ö.(1970), Türkiye’de Sansür Tarihçesi, Yeni Sinema, 2(30): 51-53

Ulusoy, M. F. (2018). Türk sinemasında Osmanlı algısı (1923-1960), Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.İstanbul

Yavuz, C. İ. (2020). Türk sinemasında kadın eşcinselliğinin temsili, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, T. (2010). 1950'ler Sinema Ortamında Şakir Sırmalı'nın Söyleminin Etkisi. Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(1), 5-44.

Yılmaz, N. (2019). Ayşe Şasa ve Işıl Özgentürk sinemasında kadının yeniden sunumu, Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Giresun.

Published

2023-04-28

How to Cite

Karaduman, N. (2023). In the Context of Women - Themed Films in Turkish Cinema History of Cinema Cen Sorship. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(31), 45–61. https://doi.org/10.5281/zenodo.7942119

Issue

Section

Articles