COMPARISON OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM AND ABSOLUTE MONARCHY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7757359

Keywords:

Presidential Government System, Absolute Monarchy, Democracy, Freedom

Abstract

The first relationship that is put forward when determining the systems of government is the relationship of the legislature and the executive. Based on this relationship, government systems have been subjected to a dual classification; separation of forces and union of forces. While presidential, semi-presidential and parliamentary systems are seen in government systems where the principle of separation of forces is applied; In government systems where the principle of unity of forces is applied, the parliamentary government system is seen if the forces are combined in the legislature, and the monarchy system is seen if they combine in the executive. There is debate in many countries about what is the best government system. In this study, the role of different government systems and state forms in determining the level of democracy of countries is discussed through presidential and absolute monarchy government systems. While examining the advantages and disadvantages brought by the presidential system and absolute monarchy to democracy; An evaluation has been made by taking into account factors such as the extent to which the societies examined have internalized democracy, how ready the society is for the system, the election systems applied in the country, the structure of the state, and the economic situation of the country. As a result of the evaluations, it was seen that the development of the democracy level of the countries would be realized by society's internalizing the political culture and prioritizing the law and justice by the rulers rather than the perfection of the system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ateş, H., Akpınar, A. (2017). Hükümet Sistemleri ve Özgürlük: Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Strategic Public Management Journal (Turksih Journal Park Academic), 3 (6): 1-22.

Ayan Musil, P. (2015). Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem. Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar, Der. Sabri Sayarı ve Hasret Dikici Bilgin, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 91-106.

Bezci, B. (2005). Demokrasi ve Başkanlık Sistemi. Muğla Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 77-91.

Dönmez, Ö. (2015). Hükümet Sistemleri ve Hükümet Sistemlerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. http://web.ebaro.web.tr/uploads/45/Etkinlikler/2015/1_Omer_Donmez.pdf (Erişim T. 15.08.2022)

Erdoğan, M. (1996). Başkanlık Sistemini Doğru Tartışmak. Liberal Düşünce Dergisi, Bahar 1996, 2: 4-12.

Ersöz, O. (2015). Hükümet Sistemlerinin Genel Teorisi ve Türkiye Analizi. Ankara Üniversitesi SBKY Dergisi, 1-27.

Gözler, K. (2000). Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir?. Türkiye Günlüğü, Eylül-Ekim 2000, (62): 25-47.

Gözler, K. (2010). Anayasa Hukukunun Genel Esasları. Bursa: Ekin Yayınları.

Hurma, E. (2017). Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Başkanlık Sistemi. Ankara: TMBB Basımevi.

Kılınç, D. (2016). Türkiye’de Bitmeyen Tartışma: Hükümet Sistemi Üzerine Değerlendirmeler. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20: 447-510.

Kuzu, B. (2012). Her Yönüyle Başkanlık Sistemi. 2. Baskı, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

Özbudun, E. (2013). Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Sartori, G. (1997). Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği. (Çev. E. Özbudun). Ankara: Yetkin Yayıncılık.

Soysal, T. (2002). Demokrasi İdesi Üzerine Bir Retorik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13: 331-341.

Teziç, E. (2015). Anayasa Hukuku. 19. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Turhan, M. (1989). Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayınları.

Published

2023-03-21

How to Cite

Korkmaz, Z. B. (2023). COMPARISON OF PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM AND ABSOLUTE MONARCHY. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 10(30), 36–45. https://doi.org/10.5281/zenodo.7757359

Issue

Section

Articles