A DUPONT ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF JANTSA ENTERPRISE TRADING IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE: 2013-2021 PERIOD2

Authors

  • Yasemin Coşkun ERDOĞAN Aydın Adnan Menderes University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7268751

Keywords:

Financial Performance Analysis, Financial Ratios, Dupont Analysis

Abstract

In this study, the 2013-2021 financial performance of Jantsa Business, which is traded in Istanbul Stock Exchange, was evaluated by benefiting from the financial ratios obtained from the data in its financial reports. In this sense, the financial ratios of the enterprise were classified as liquidity, financial structure, activity and profitability ratios, and each year was analysed as a whole with the DuPont analysis method. Within the scope of the study, it was also aimed to support investors who want to invest in this company in their decision-making processes. Comparing the findings obtained in the the study, the periods with high return on assets and return on equity capital were determined by DuPont analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbulaev, N. Ve Babayeva, A. (2019). Dupont mali kontrol sistemi: holçim a.ş. örneği. Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLBAHAR, Sayı: 42.

Akça, S. (2008). Beta katsayısı ile oranlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Ardıç, M. (2019). Çay işletmeleri kurumunun (çaykur) finansal performansının dupont finansal analiz sistemi kullanılarak incelenmesi. Business& Management Studies: An İnternational Journal, 7(1): 352-372 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1072.

Aydın, N. - Başar, M. ve Coşkun, M.(2015). Finansal yönetim, Ankara: Detay Yayıncılık, ss.78-131.

Bakır, H. - Şahin, C. (2009). Yöneticiler için finansal tablolar analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Büyükarıkan, U. Ve Eryılmaz, C. (2020). Tarım sektöründeki işletmelerin finansal performansının dupont modeliyle analizi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2020-13(2): 129-141.

Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2017). Finansal yönetim temel konular, 10.Baskı, İstanbul: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Chang, K. J., Chichernea, D. C. ve HassabElnaby, H. R. (2014). On the DuPont analysis in the health care industry. Journal of Accounting and Public Policy, 33(1), 83-103.

Çabuk, A. ve Lazol, İ. (2004). Mali tablolar analizi, 3. Baskı, Bursa: Vipaş A.Ş.

Çabuk, A. - Lazol, İ. (2011). Mali tablolar analizi, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Çetiner, E. (2002). Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları, Ankara: Gazi Kitapevi.

Gümüş, U. T. ve Çıbık, E. (2018). Borsa’da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı işletmelerinin birleşik oran analizi (dupont) yöntemiyle performansının ölçülmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3): 2178-2194.

Hao, Y. ve Choi, S.U. (2019). Operating performance of chinese online shopping companies: an analysis using dupont components. Sustainability 11(3602):1-13. doi:10.3390/su11133602.

https://jantsa.com/hakkımızda, (erişim tarihi: 01.03.2022).

Koşan, L. ve Karadeniz, E. (2013). Türk imalat sektöründe küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansal performansının dupont analiz tekniğiyle incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2): 45-62.

Koşan, L. ve Karadeniz, E. (2014). Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt sektörünün finansal performansının dupont finansal analiz sistemi kullanılarak incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 11 (2), 2014, 75-89.

Ladvenicova, J., Bajusova, Z., Gurcik, L. ve Cerveny, D. (2019). Dupont analysıs of farms ın v4 countrıes. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. 8(2): 82-86. DOI: 10.2478/vjbsd-2019-0016.

Omağ, A. (2021). Du-pont analizi ve örnek bir uygulama. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (1): 51-57.

Sanalan Bilici, N. (2019). Turizm sektöründe özsermaye kârlılığının değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (82): 41-54. ISSN: 2146-3042 DOI: 10.25095/mufad.535962.

Published

2022-10-31

How to Cite

ERDOĞAN, Y. C. (2022). A DUPONT ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF JANTSA ENTERPRISE TRADING IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE: 2013-2021 PERIOD2. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 9(28), 9–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.7268751

Issue

Section

Articles