Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL TÜRK DOKUMA VE İŞLEME SANATINDA KULLANILAN BAZI ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRK MODERN RESSAMLAR TARAFINDAN ÇALIŞILMASI
(THE STUDY OF SOME TOOLS AND MATERIALS USED IN WOVEN AND PROCESSING FROM TRADITIONAL TURKISH ARTS BY TURKISH MODERN PAINTERS )

Author : CAVİT POLAT   Cavit POLAT,M. Akif KAPLAN,Kübra Şahin ÇEKEN,Abdullah GÜMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 22
Page : 57-69
    


Summary

Dokuma ve işleme sanatı Anadolu’da uzun bir geçmişi olan önemli geleneksel sanatlarındandır. Sabrın ve zarafetin nakşedildiği işleme sanatıyla birlikte toplumun bir tür sesiz iletisi olan yüzlerce yıllık geçmişiyle dokuma sanatı birçok alana konu olmuştur. Bu alanlardan birside Türk resim sanatıdır. Bu bağlamda geleneksellik içeren dokuma ve işleme faaliyetleri Türk resim sanatının modernleşme sürecinde konu olarak bazı ressamlar tarafından çalışıldığı görülmektedir. Modern Türk sanatçıları bu konuları natüralist ve kübist-konstrüktivist gibi iki farklı anlayışta resmetmişlerdir. Bu araştırmada, oldukça özgün resimler ortaya koyan Malik Aksel, Turgut Zaim, Nurullah Berk, Maide Arel gibi sanatçıların gözünden geleneksel yaklaşımlarla işleme ve dokumada kullanılan tezgâh, gergef, kirmen, kirkit gibi bazı geleneksel el araç ve gereçlerin modern Türk ressamlarının çalışmalarında ele alınış biçimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Modern Ressamlar, Dokuma, Halı Tezgahı,

Abstract

The art of weaving and embroidery is one of the important traditional arts with a long history in Anatolia. The art of embroidery, in which patience and elegance is embroidered, and its centuries-old history, which is a kind of silent message of the society, has been the subject of many fields. One of these areas is Turkish painting art. It is seen that traditional arts of weaving and embroidery were studied by a few painters as a subject in the modernization process of Turkish painting. Modern Turkish artists have portrayed these issues in two different approaches, such as naturalist and cubist-constructivist. In this study, it was aimed to evaluate the ways in which some traditional tools and tools such as looms, tenter, kirmen, kirkit were used in embroidery and weaving with traditional approaches from the eyes of artists such as Malik Aksel, Turgut Zaim, Nurullah Berk, Maide Arel who created quite original paintings in the works of modern Turkish painters.Keywords
Modern painters, weaving, Carpet Loom,

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri