Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇ MEKÂN TASARIMINDA KULLANILAN BÖLÜCÜ ELEMANLAR İÇİN BİR SINIFLANDIRMA
(CLASSIFICATION FOR DIVIDER ELEMENTS IN INTERIOR DESIGN )

Author : Kemal Sakarya    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 10-25
    


Summary

Bu çalışmada, günümüz iç mekânlarında kullanılan farklı tiplerdeki bu bölücü elemanları belirli kriterlere göre sınıflandırarak, iç mekân tasarımında kullanım alternatiflerine göre olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında bölücü elemanlar için bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu sınıflandırmaya göre bölücü elemanlar strüktür yapılarına, görsel iletişim kontrollerine, işlev alternatiflerine ve insan ölçeği ile ilişkilerine göre temel olarak dört farklı başlık altında incelenmiştir. Her başlık kendi içinde çeşitlenerek farklı niteliklerdeki bölücü elemanları tek bir çatı altında toplamayı sağlamıştır. Bu sınıflandırmalar bünyesinde, bölücü elemanların nitelikleri ve olumlu-olumsuz yönleri irdelenmiştir. Yapılan irdelemelerde kullanıcılardan gelen taleplere göre mekânların zaman içinde değişebildiği ve bu durumun mekânlarda esneklik gereksinimini oluşturduğu, bölücü elemanların bu gereksinimi karşılayarak mekân tasarımlarında değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre kurgulanabildiği saptanmıştır. Bununla birlikte bölücü elemanların uygulama yöntemleri, malzeme alternatifleri ve kullanım tercihlerine göre şekillenebilme özelliklerinden dolayı farklı tasarım problemlerine çözüm sağlayabildiğini de söylemek mümkündür.Keywords
İç Mekân, Esneklik, Sınırlama, Bölücü Eleman, Tasarım

Abstract

In this study, it is aimed to classifying these divider elements of different types used in today's interiors by them according to certain criteria, and reveal positive and negative aspects as usage alternatives in interior design. Within the scope of the study, a classification has been created for the divider elements. According to this classification, divider elements are mainly examined under four different headings according to their structures, visual communication controls, functional alternatives and their relations with the human scale. Each title has diversified within itself, allowing to gather divider elements of different qualities under a single roof. Within these classifications, the qualities and positive and negative aspects of the divider elements are examined. In the examinations, it has been determined that the spaces can change over time according to the demands of the users and this creates the flexibility requirement in the spaces, and the divider elements can be designed according to changing conditions and requirements in space designs by meeting this requirement. However, it is possible to say that the divider elements can provide solutions to different design problems due to their application methods, material alternatives and their ability to be shaped according to usage preferences.Keywords
Interior, Flexibility, Bordering, Divider Element, Design

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri