Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROMOSYONLARIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE VE AVUSTURYA`DA YAŞAYAN T.C. VATANDAŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dünya hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Değişen dünya, baş döndüren teknolojik gelişmeler insanoğlunun da ihtiyaç duyduğu ürünleri etkilemektedir. Firmalar bir taraftan yeni ürünler geliştirirken diğer taraftan ürettikleri ürünleri satmak için değişik pazarlama stratejileri uygulamak zorunda kalmışlardır. Firmaların başarılı olmak için tüketicilerle yakın ilişkiler kurması ve onları daha iyi tanıması gerekir. Bu açılardan bakıldığında, şirketler ürünlerini satmak için reklamlar dışında satış teşviklerine/promosyanlara da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada satış teşviklerinin/promosyonlarının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada gerek Türkiye’de yaşayan ve gerekse de Avusturya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma sonuçları hem Avusturya’da hem de Türkiye’de yaşayan türk kökenli tüketicilerin satış teşviklerinden/promosyonlarından etkilenerek satın alma eğilimlerinin arttığını göstermiştirKeywords
Satış Teşvikleri, Promosyonlar, Tüketici Davranışları, Türkiye, Avusturya

References

Advanced Search


Announcements


Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri